• ​Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến hết thứ Sáu, trừ ngày nghỉ theo qui định.
 • Giờ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu công dân:

  - Sáng từ 9:00 đến 11:00

  - Chiều từ 14:00 đến 16:00​

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2019​

  Tháng 1:
  - Ngày 01: Tết Dương lịch

  ​Tháng 2:
  - Ngày 04 đến 08: Tết Nguyên Đán

  Tháng 4:
  - Ngày 15​​​: Giỗ Tổ Hùng Vương (Nghỉ bù)
  - Ngày 30: Thống nhất đất nước

  ​Tháng 5:
  - Ngày 01: Quốc tế lao động

  Tháng 9:
  - Ngày 02: Quốc khánh

  ​​Các ngày nghỉ lễ của Canada.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​