• ​​​​​​​Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến hết sáng thứ Sáu, trừ ngày nghỉ theo qui định.
 • Giờ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu công dân:

  - Sáng từ 9:00 đến 11:00

  - Chiều từ 14:00 đến 16:00​. Riêng chiều thứ Sáu không tiếp khách.

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2021​

  Tháng 1:
  - Ngày 01: Tết Dương lịch

  ​Tháng 2:
  - Ngày 10 đến 16: Tết Nguyên Đán

  Tháng 4:
  - Ngày 21​​​: Giỗ Tổ Hùng Vương
  - Ngày 30: Thống nhất đất nước

  ​Tháng 5:
  - Ngày 01: Quốc tế lao động

  Tháng 9:
  - Ngày 02: Quốc khánh

  ​​Các ngày nghỉ lễ của Canada.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​