TỔNG LÃNH SỰ QUÁN VIỆT NAM TẠI VAN-CU-VƠ


Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Van-Cu-Vơ, Ca-na-đa

Địa chỉ : #800-605 Robson street, Vancouver, B.C. V6B5J3, Canada

Điện thoại : +1 604-629-0189

Fax : +1 604-681-2906

Email : consul.vancouver@mofa.gov.vn hoặc consul.vancouver@gmail.com

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

updating.gif

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​