Tổng Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Van-Cu-Vơ, Ca-na-đa
#800-605 Robson street, Vancouver, B.C. V6B5J3, Canada
Tel: +1 (604) 629-0189 - Fax : +1 (604) 681-2906
Hotline: +1 (778) 317-2986
Email: consul.vancouver@gmail.com
Website : www.mofa.gov.vn/vnconsulate.vancouver

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​