​​Tiểu sử
Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Van-Cu-Vơ, Ca-na-đa


TÓM TẮT LÝ LỊCH

​Ông Nguyễn Quang Trung, Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada

 


Họ và tên:            Nguyễn Quang Trung

Ngày sinh:            15/4/1964               

Quê quán              Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Hà Nội

Trình độ học vấn:          Cử nhân Quan hệ Quốc tế tại Trường Đại học Ngoại giao Hà Nội Việt Nam (1986); Thạc sỹ Quốc tế học tại Trường ĐH Tổng hợp Sydney, Australia (1997)

Ngoại ngữ:           tiếng Anh (thông thạo), tiếng Pháp (giao tiếp cơ bản)

Gia đình:              Có vợ và ba con

 

Quá trình công tác:

1992-1995Chuyên viên, Vụ Tây Á-Châu Phi, Bộ Ngoại giao
1996-1997Thạc sỹ Quốc tế học tại Australia
1997-1998Chuyên viên, Vụ Châu Á 2, Bộ Ngoại giao
1998Biệt phái Ban Thư ký ASEAN VI
1999-2000Chuyên viên, Vụ Châu Á 2, Bộ Ngoại giao
2001-2004Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
2004-2007Chuyên viên, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao
2007-2010Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

2010-2014

 

2014

Tham tán Công sứ-Người thứ Hai (Phó Đại sứ), Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phong hàm Công sứ

2014-2017Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao

2017-8/2020

8/2020

Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao

Được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada./.  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​