Để có cơ sở bố trí chuyến bay của Chính phủ đưa công dân Việt Nam về nước, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đề nghị các công dân khẩn trương đăng ký bảo hộ công dân tại đường dẫn kèm theo:

ĐƯỜNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ CÔNG DÂN

1. Tiêu chí ưu tiên theo thứ tự:

– Lao động hết hạn hợp đồng, mất việc, không còn thu nhập (từ 2,3 tháng trở lên) mà sở tại không có điều kiện hỗ trợ;

– Học sinh dưới 18 tuổi; sinh viên đã hoàn thành khóa học (tốt nghiệp) gặp khó khăn về nơi ở/gia hạn lưu trú;

– Doanh nhân, trí thức là người Việt Nam, công dân xuất cảnh ngắn hạn, bị mắc kẹt, gặp khó khăn do không có nơi ở, không còn khả năng tài chính và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác…

2. Các công dân đã đăng ký tại đường dẫn trước đây nhưng chưa được bố trí về nước vẫn cần đăng ký lại tại đường dẫn trên.

3. Khi có thông tin về chuyến bay của Chính phủ đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán sẽ cập nhật trên website. Đề nghị các công dân thường xuyên theo dõi thông tin trên website.

Lưu ý:

– Công dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và Canada nếu cung cấp thông tin gian dối, thiếu trung thực về các vấn đề hộ tịch.

– Các công dân cần lưu ý khai thông tin chính xác. Hồ sơ không đầy đủ thông tin, không nhất quán, không chính xác sẽ bị hệ thống đăng ký tự động loại bỏ.

– Đơn đăng ký theo đường dẫn trên là đơn đăng ký "No reply registration".​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​